Obrazek użytkownika cytrynek

Sesja letnia egzaminu zawodowego 2011

Treść: 

Dla absolwentów szkoły policealnej w zawodzie technik administracji

Dla absolwentów technikum w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista

Dla absolwentów ZSZ w zawodach: sprzedawca, lakiernik, kucharz małej gastronomii

 

Etap pisemny:

13 czerwca 2011r. (poniedziałek) - godz. 12.00

 

Etap praktyczny:

od 14 do 17 czerwcza 2011r. - dla absolwentów technikum i szkoły policealnej

od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

 

Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół - 26 sierpnia 2011r.

 

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości oraz pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem).

Do sali zdający nie wnosi żadnych urządzeń elektronicznych: notatniki elektroniczne, telefony.

Kategoria wpisu: