Skład osobowy Szkolnego Klubu Wolontariusza 2011/2012

Treść: 

 

W roku szkolnym 2011/2012 do Klubu Wolontariusza przystąpiły następujące osoby:

Magdalena Waszkowiak (klasa I Ti)

Patrycja Białostocka (klasa I Ti)

Monika Urbańska (klasa II Te)

Alina Hudak (klasa II Te)

Marzena Pikulska (klasa IITe)

Paula Wijas (klasa IITe)

Jolanta Wójtowicz (klasa II Te)

Alina Paszkiewicz (klasa II Az)

Patrycja Pilarska (klasa III Te)

Bardzo serdecznie dziękujemy w/w uczennicom za przystąpienie do Klubu, jednocześnie ponawiamy prośbę do uczniów ZSP nr 5, aby rozważyli kwestię przystąpienia do Naszej szkolnej organizacji uczniowskiej. Działamy z pożytkiem dla placówki oraz środowiska lokalnego, które często korzysta z Naszej pomocy i wsparcia. Abyśmy, jako wolontariusze mogli poszerzyć wachlarz działań, potrzebujemy w szeregach większej ilośći aktywnych młodych ludzi, dla których otaczanie bezinteresowną pomocą drugiego człowiekowi będzie źródłem radośći i satysfakcji osobistej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do opiekunów: p.Renaty Raczykowskiej oraz p. Doroty Szefler.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source