Obrazek użytkownika MartaPietrowska-Nowacka

Dla rodziców gimnazjalistów

Treść: 

Drogi Rodzicu,

 

Twoje dziecko niebawem ukończy naukę w gimnazjum, w jego życiu będzie to okres obfitujący w ważne wydarzenia, jednym z nich będzie na pewno egzamin, a kolejnym wybór dalszej drogi kształcenia. Moment podejmowania decyzji o wyborze szkoły lub zawodu nie jest sytuacją łatwą dla ucznia, także dla jego rodziców.

 

Zastanawiasz się co może zrobić rodzic? Jak pomóc i wesprzeć swoje dziecko w tym czasie?

 

Na pewno może rozmawiać ze swoim dzieckiem, przybliżając mu kryteria, które warto wziąć pod uwagę wybierając szkołę.

 

Zadajesz sobie pytanie czym kierować się przy wyborze szkoły?

 

Ważne są nie tylko poziom kształcenia, oferta poza lekcyjna, jak również atmosfera, jaka panuje w szkole. Nie bez znaczenia jest lokalizacja i dojazd. Należy pamiętać, że drogę tą uczeń będzie pokonywał przez przynajmniej trzy lub cztery lata swojej edukacji.

 

Dlaczego warto wybrać „Piątkę”:

 •  Najwyższa zdawalność egzaminów zawodowych w powiecie w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista
 •  Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 •  Bogata baza dydaktyczna: profesjonalne pracownie; ekonomiczne, firmy symulacyjnej, grafiki komputerowej, programowania, urządzeń techniki komputerowej
 •  Dwa laboratoria językowe
 •  Hala sportowa z widownią
 •  Sala konferencyjna z tablicą interaktywną
 •  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 •  Dogodna lokalizacja szkoły to oszczędność czasu i pieniędzy
 •  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 •  Dostęp do dóbr kultury dzięki organizowanym wyjazdom do teatrów i kin
 •  Dziennik elektroniczny - daje rodzicowi możliwość stałego monitorowania wyników w nauce i frekwencji ucznia!
 •  Miła i przyjazna atmosfera
 •  Brak przemocy wśród uczniów
 •  Monitoring w całej placówce
 •  Podjazd dla osób niepełnosprawnych
 •  Realizacja projektów unijnych – bezpłatny udział uczniów we wszystkich działaniach

 

Drogi Rodzicu pamiętaj!

 

Szkoła ponadgimnazjalna to pierwszy etap kształcenia, po ukończeniu którego uczeń może zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu!

 

Odpowiadając na oczekiwania rynku pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie przygotował dla Twojego dziecka ciekawą ofertę kształcenia w atrakcyjnych zawodach:

 Kształcenie zawodowe od 2012 roku umożliwia uczniom techników zdobycie jednej lub kilku kwalifikacji na różnych etapach kształcenia. Każda kwalifikacja stanowi konkretne uprawnienie. Poniżej przedstawiamy kwalifikacje do zdobycia w poszczególnych zawodach:

 Technik informatyk:

·          montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

·          projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych,

·          tworzenie i administracja stron internetowych  i baz danych.

 Technik ekonomista:

·          planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

·          prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej.

 Technik handlowiec:

·          prowadzenie sprzedaży,

·          prowadzenie działalności handlowej.

 Technik spedytor:

·          organizacja i nadzór transportu,

·          obsługa klientów i kontrahentów.

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych kierunków kształcenia oferowanych przez
ZSP nr 5 im Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

 

Technik Informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem
 i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testują programy komputerowe.

Gdzie znajdzie zatrudnienie Twoje dziecko: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

 

Technik Ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę
i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Gdzie znajdzie zatrudnienie Twoje dziecko: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

 

Technik Handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów
i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

 

Gdzie znajdzie zatrudnienie Twoje dziecko:  Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Może też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

 

Technik Spedytor uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku, sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub ich załadunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych
 z zagranicy lub wywożonych z kraju. Organizuje wyładunek i załadunek towarów.

Gdzie znajdzie zatrudnienie Twoje dziecko: spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Istnieje możliwość nauki w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, cieśla, murarz, dekarz, posadzkarz, malarz – tapeciarz, kominiarz, blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer i inne. Nauka w szkole trwa  trzy lata.. Praktyczną naukę zawodu uczeń odbywa u pracodawcy, z którym
z dniem 01 września podpisuje umowę o pracę, stając się jednocześnie pracownikiem młodocianym. Wszelkich informacji dotyczących wyboru zawodu oraz spraw związanych z nauką w ZSZ udziela kierownik szkolenia praktycznego w ZSP nr 5 w Kożuchowie – Pan Mirosław Lewandowski osobiście w szkole lub telefonicznie (068) 355 33 94 lub 668 299 320.

Tagi: 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source