Subscribe to RSS - Dokumenty szkolne

Podania do szkoły 2017/2018

Podania do szkoły 2017/2018

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania

STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Harmonogram imprez i uroczystości w ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Harmonogram imprez i uroczystości w ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Plan pracy ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Plan pracy ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Program Wychowawczy ZSP nr 5 w Kożuchowie

Program Wychowawczy ZSP nr 5 w Kożuchowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSP nr 5 w Kożuchowie 2016_2017

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source