I Bieg Rekruta

Powiatowy konkurs szkół o profilu wojskowym

Powiatowy konkurs szkół o profilu wojskowym
2017