Styczeń 2018

  • poniedziałek, 29 Styczeń, 2018 - 17:00
    W dniu 29 stycznia od godziny 17.00 rozpoczną się zebrania z rodzicami uczniów szkoły dla młodzieży. Spotkania z rodzicami dotyczyć będą podsumowania I semestru nauki (oceny semestralne, ocena zachowania, sprawy bieżące).

Marzec 2018

  • poniedziałek, 26 Marzec, 2018 - 17:00
    Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy maturalnej. Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów dla rodziców uczniów pozostałych klas szkoły dla młodzieży.

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source