Zebranie dla rodziców uczniów szkoły dla młodzieży

Data: 
poniedziałek, 21 Maj, 2018 - 17:00
Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klas I-III Technikum, klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klas I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.