Konsultacje online

Data: 
poniedziałek, 25 Maj, 2020 - 16:00
Dnia 25 maja w godzinach 16.00-18.00 nauczyciele oraz wychowawcy klas będą pełnili dyżur. W sprawie pytań dotyczacych sytuacji edukacyjnej uczniów zachecamy Rodziców/Prawnych opiekunów do kontaktu za pośrednictwem Librusa.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source