Zebranie dla rodziców uczniów szkoły dla młodzieży

Data: 
poniedziałek, 26 Marzec, 2018 - 17:00
Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy maturalnej. Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów dla rodziców uczniów pozostałych klas szkoły dla młodzieży.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source