Zebranie dla rodziców uczniów szkoły dla młodzieży

Data: 
poniedziałek, 26 Marzec, 2018 - 17:00
Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy maturalnej. Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów dla rodziców uczniów pozostałych klas szkoły dla młodzieży.