Zebranie rodziców

Data: 
poniedziałek, 25 Marzec, 2019 - 17:00
Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy maturalnej.Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów- omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source