Subscribe to RSS - Dokumenty okołostatutowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe uczniów

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe uczniów

Regulamin nagradzania uczniów w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin nagradzania uczniów w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedura organizacji lekcji religii w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura organizacji lekcji religii w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady korzystania z telefonow komórkowych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady korzystania z telefonow komórkowych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura realizacji obowiązku szkolnego oraz tryb usprawiedliwiania nieobecności w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura realizacji obowiązku szkolnego oraz tryb usprawiedliwiania nieobecności w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura wdrażania oferty zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Procedura wdrażania oferty zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Tryb organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Tryb organizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Strony