Subscribe to RSS - Dokumenty okołostatutowe

Regulamin odbywania praktyk zawodowych w szkole dla młodzieży i szkole policealnej w ZSP nr 5 w Kozuchowie

Regulamin odbywania praktyk zawodowych w szkole dla młodzieży i szkole policealnej w ZSP nr 5 w Kozuchowie

Regulamin wycieczek szkolnych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin wycieczek szkolnych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin biblioteki szkolnej oraz Centrum Multimedialnego w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin biblioteki szkolnej oraz Centrum Multimedialnego w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin Rady Rodziców w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin Rady Rodziców w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin Rady Pedagogicznej w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Regulamin Rady Pedagogicznej w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady organizacji i procesu kształcenia w szkole dla dorosłych w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Zasady oceniania w systemie modułowym

Zasady oceniania w systemie modułowym

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Strony