Subscribe to RSS - geografia

Geografia według nowej podstawy programowej kładzie nacisk na kształcenie umiejętności i szukanie relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Przedmiot jest realizowany w wymiarze 1h/tygodniowo na poziomie podstawowym w klasie pierwszej. Na poziomie rozszerzonym jest on obecny na kierunku: technik spedytor.

Obrazek użytkownika cytrynek

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z geografii

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z geografii

Obrazek użytkownika cytrynek

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z geografii

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z geografii