Subscribe to RSS - Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga w r.szk. 2018/2019

Godziny pracy pedagoga w r.szk. 2018/2019

Dane teleinformacyjne ważniejszych instytucji pomocowych

Dane teleinformacyjne ważniejszych instytucji pomocowych

Pomoc specjalistyczna dla uczniów i ich rodzin

Pomoc specjalistyczna dla uczniów i ich rodzin

Wsparcie dla młodzieży samookaleczającej się

Wsparcie dla młodzieży samookaleczającej się

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok 2015/2016

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok 2015/2016

Godziny pracy pedagoga szkolnego - I semestr r.szk.2015/2016

Godziny pracy pedagoga szkolnego - I semestr r.szk.2015/2016

Informacje dla uczniów

Informacje dla uczniów

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Informacje dla nauczycieli

Informacje dla nauczycieli

Adresy i numery telefonów lokalnych oraz krajowych instytucji pomocowych

Adresy i numery telefonów lokalnych oraz krajowych instytucji pomocowych

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source