Subscribe to RSS - podstawy technik informacyjnych

Podstawy technik informacyjnych to przedmiot, dzięki któremu nauczysz się stosować: narzędzia informatyczne w pracach biurowych, przepisy prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej,  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.