Subscribe to RSS - Praktyki zawodowe

Podczas praktyk zawodowych powinieneś: dokonać konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, zainstalować i uruchomić systemy oprogramowania użytkowego, właściwe dla profilu przedsiębiorstwa oraz wykorzystać oprogramowanie użytkowe i  systemowe w przedsiębiorstwie

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.