Subscribe to RSS - systemy operacyjne

Podczas zajęć z systemów operacyjnych zapoznasz się z: typowymi usługami sieciowego systemu operacyjnego, konfigurowaniem środowiska pracy systemu operacyjnego, z nadzorowaniem pracy systemu operacyjnego i sieci, nadawaniem uprawnień użytkownikom, z instalacją wybranego systemu operacyjnego

Obrazek użytkownika cytrynek

Praca z systemami plików w Linuksie

Praca z systemami plików w Linuksie

Obrazek użytkownika cytrynek

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Obrazek użytkownika cytrynek

Podstawowe polecenia powłoki w Linuksie

Podstawowe polecenia powłoki w Linuksie

Obrazek użytkownika cytrynek

Terminal w Windows? Podstawy PowerShell'a

Terminal w Windows? Podstawy PowerShell'a

Obrazek użytkownika cytrynek

Zarządzanie maszyną wirtualną na przykładzie Virtualbox-a i VboxManage

Zarządzanie maszyną wirtualną na przykładzie Virtualbox-a i VboxManage

Obrazek użytkownika cytrynek

Zasoby systemowe

Zasoby systemowe

Obrazek użytkownika cytrynek

Powłoka systemowa

Powłoka systemowa

Obrazek użytkownika cytrynek

System czasu rzeczywistego (RTOS)

System czasu rzeczywistego (RTOS)

Obrazek użytkownika cytrynek

Systemy operacyjne - wprowadzenie

Systemy operacyjne - wprowadzenie

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source