Subscribe to RSS - systemy zarządzania bazami danych

Podczas zajęć z SZBD zdobędziesz odpowiednią wiedzę nt.: definiowania schematu relacyjnej bazy danych oraz jej zabezpieczenia,wdrażania i optymalizacji projektu baz danych, oraz posługiwania się terminologią zawodową w języku angielskim

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source