Kierunek technik handlowiec

Treść: 

informatyklogistyk grafik komputerowytechnolog drewnaszkoła branżowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

    1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania;

    2) towarów do sprzedaży; 

    3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

    4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

    5) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

    6) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

    1. Organizowanie sprzedaży 

    2. Sprzedaż towarów

 

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

    1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych 

    2. Zarządzanie działalnością handlową

    3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej 

 

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków.

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Informacja o egzaminach

Egzamin zawodowy – uczeń technikum potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeżeli uczeń uzyska świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z prowadzenia sprzedaży oraz prowadzenia działalności handlowej, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source