Kierunek technik spedytor

Treść: 
 

 

Technik spedytor 333108

To kierunek dla ludzi komunikatywnych, asertywnych, odpornych na stres. Potrafiących podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje. Dla których  nie są obce zdolności negocjacyjne i definiowanie potrzeb klienta.  

 

Kwalifikacje:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

 

Nabyte umiejętności zawodowe:

    • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych;

    • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

    • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo - spedycyjnego.

 

Możliwość dalszej nauki:

Pomyślnie  zdane  egzaminu zawodowego  oraz  ukończenie  szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika spedytora. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

 

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy

Transport i spedycja należą do nieustannie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.

Praca dla spedytora czeka w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, dystrybucyjnych, spedycyjnych oraz portach morskich i lotniczych. Praktyczna wiedza pozwala na szybki rozwój kariery zawodowej, a nawet rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source