Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości

Data konkursu: 
czwartek, 16 Marzec, 2017 - 10:00
Krótko o konkursie: 

Tegoroczny konkurs przebiegał będzie pod hasłem „Własny biznes-prowadzenie negocjacji”. Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego. Jego głównym celem jest rozbudzenie oraz wzmocnienie wśród uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, zainspirowanie do analitycznego myślenia, jak również do planowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia: istota negocjacji, przygotowanie i prowadzenie negocjacji, strategie oraz taktyki negocjacyjne.
Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: I etap – indywidualny w formie testu sprawdzającego wiedzę uczniów z tematyki konkursowej; II etap – zespołowy, w trakcie którego grupy (4 osobowe) będą prowadzić negocjacje w oparciu o podane przez organizatorów założenia.
Koordynatorzy konkursu: pani Antosik Małgorzata, pani Dudek Joanna.