Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości

Data konkursu: 
wtorek, 27 Marzec, 2018 - 10:00
Krótko o konkursie: 

Tegoroczny konkurs przebiegał będzie pod hasłem "Własny biznes-praca zespołowa". Składał się będzie z trzech etapów: I-indywidualny, sprawdzający wiedzę teoretyczną uczestników, II-zespołowy, polegający na wykonaniu zadania praktycznego powierzonego przez pracodawcę określonej grupie pracowników oraz III-polegającego na zaprezentowaniu przez lidera efektów pracy grupy.