Liceum dla dorosłych

Treść: 

Kształcenie w Liceum dla Dorosłych odbywa się w oparciu o programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Po zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa 2 lata, natomiast w pozostałych przypdkach trzy.

Zjazdy odbywają się w piątki i soboty (do dwóch razy w miesiącu).

Ukończenie Liceum dla Dorosłych umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

 

Program nauczania:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • przyroda
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka

 

Podobne wpisy

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source