Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim

Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Nowoczesna Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenia jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza ZIP.


Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych/placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w latach 2016-2022.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source