Nabór na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła ma do zaoferowania 4 kierunki technikum oraz szkołę branżową (wielozawodową).

Warto rozważyć wybór "Piątki", ze względu na lokalizację, ciekawe kierunki kształcenia oraz szeroką ofertę zajęć dodatkowych.

Kliknij na wybrany kierunek aby dowiedzieć się więcej

 Harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 13 maja

do 17 czerwca

2019 r.

Od 12

do 17 lipca

2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Od 21

do 25 czerwca

2019 r.

-

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2019 r. godz.12.00

9 sierpnia 2019 r.

o godz.12.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

zewnętrznego

Do 11 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

Do 12 sierpnia 2019 r.

do godz.15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r.

o godz. 12.00

13 sierpnia 2019 r.

o godz.12.00

http://zsp5kozuchow.pl/sites/default/files/nabor20192020.png