Pracownicy szkoły

KADRA KIEROWNICZA
NASZEJ SZKOŁY

 

Irena Szwarc

dyrektor szkoły

dyrektor@zsp5kozuchow.pl

 

Mirosław Lewandowski 
kierownik kształcenia zawodowego

mlewnadowski@zsp5kozuchow.pl

 

NAUCZYCIELE:

 

Język polski

Anna Dziuda Smak

asmak@zsp5kozuchow.pl

Ewa Pilch

epilch@zsp5kozuchow.pl

 

Agnieszka Jacków - Dąbrowska
Język niemiecki

Monika Zabrocka

mzabrocka@zsp5kozuchow.pl

 

Język angielski

Aneta Łozińska

alozinska@zsp5kozuchow.pl

 

Historia

Edyta Dzikowicz

edzikowicz@zsp5kozuchow.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Dzikowicz

edzikowicz@zsp5kozuchow.pl

 

Wiedza o kulturze

Anna Dziuda - Smak

epilch@zsp5kozuchow.pl

 

Matematyka:

Maria Goraj Zarzecka

mgoraj@zsp5kozuchow.pl

Adam Stelmaszyk

astelmaszyk@zsp5kozuchow.pl

Beata Ciurzyńska

 

Fizyka i astronomia

Adam Stelmaszyk

astelmaszyk@zsp5kozuchow.pl

 

Chemia, Biologia

Anna Kalińska

iantczak@zsp5kozuchow.pl

 

Geografia

Marcin Wojciechowski

mwojciechowski@zsp5kozuchow.pl

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mirosław Lewandowski

mlewandowski@zsp5kozuchow.pl

 

Technologia informacyjna

Marcin Wojciechowski

mwojciechowski@zsp5kozuchow.pl

Adam Stelmaszyk

astelmaszyk@zsp5kozuchow.pl

 

Podstawy przedsiębiorczości

Małgorzata Antosik

mantosik@zsp5kozuchow.pl

Joanna Dudek

jdudek@zsp5kozuchow.pl

 

Wychowanie fizyczne

Renata Raczykowska

rraczykowska@zsp5kozuchow.pl

Irena Juszkiewicz

ijuszkiewicz@zsp5kozuchow.pl

 

Religia

Joanna Leśków

 

Przedmioty zawodowe ekonomiczne, logistyczno-spedycyjne

Małgorzata Antosik

mantosik@zsp5kozuchow.pl

Joanna Dudek

jdudek@zsp5kozuchow.pl

 Jadwiga Ślefarska

 

Przedmioty zawodowe informatyczne

Marcin Wojciechowski

mwojciechowski@zsp5kozuchow.pl

Adam Stelmaszyk

astelmaszyk@zsp5kozuchow.pl

 

Przedmioty zawodowe administracyjne

Irena Szwarc

dyrektor@zsp5kozuchow.pl

Joanna Dudek

jdudek@zsp5kozuchow.pl

 

Przedmioty zawodowe z BHP

Mirosław Lewandowski

mlewnadowski@zsp5kozuchow.pl

 


Pedagog szkolny


  Dorota Szefler

dszefler@zsp5kozuchow.pl

 

biblioteka szkolna


  Agnieszka Jacków - Dąbrowska

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI SZKOŁY

 

Karolina Olewińska
sekretarz szkoły

zsp5kozuchow@wp.pl

Magdalena Wiluś
główna księgowa

 Angelika Nowakowska
starszy referent ds. administracyjnych

zsp5kozuchow@wp.pl

Dorota Raczykowska 
specjalista ds. księgowości

 

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY

Andrzej Kasprzak
starszy rzemieślnik

Edward Nieć

Jolanta Stopka

Jolanta Czarnecka

Anna Czarnecka

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source