Oferta edukacyjna dla dorosłych

Treść: 

Liczba miejsc ograniczona. Nabór trwa do września 2019.

Trwa rekrutacja, zarezerwuj  miejsce na wybranym kierunku.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły godz. 7:00-15:00

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH

    • dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej

    • kierunek bezpłatny,

    • zwiększa szanse na rynku pracy

    • FORMA KSZTAŁCENIA POZWALAJACA ŁĄCZYĆ PRACE ZAWODOWĄ I NAUKĘ

    • Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w piątek i sobotę ), w tygodniu po południu) 

    • Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych. 

 

PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

    • Kierunek bezpłatny

    • Dla absolwentów szkoły średniej

    • dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy

    • system zaoczny.

 

e-mail: zsp5kozuchow@wp.pl, telefon: 68 355 3394

Pobierz podanie do szkoły dla dorosłychformaty: pdf, odt, doc
Podanie do Publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych
Podanie na Kurs Kwalifikacyjny
Podanie do 3–letniego Liceum dla Dorosłych 
Podanie do 2–letniego Liceum dla Dorosłych (po ZSZ)

Oferta edukacyjna dla młodzieży

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source