Oferta edukacyjna dla dorosłych

Treść: 

 

Pobierz podanie do szkoły dla dorosłych formaty: pdf, odt, doc
Podanie do Publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych
Podanie na Kurs Kwalifikacyjny
Podanie do 3–letniego Liceum dla Dorosłych 
Podanie do 2–letniego Liceum dla Dorosłych (po ZSZ)

Oferta edukacyjna dla młodzieży