Subscribe to RSS - Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Podstawą działania samorządu jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją szkoły. Samorząd Uczniowski pełni określone funkcje przewidziane prawem (Ustawa o Systemie Oświaty) i regulacjami wewnątrzszkolnymi (Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

Zarząd Samorządu (na zdjęciu) wybrany w demokratycznych wyborach reprezentuje uczniów i działa w ich interesie. Dodatkowo pełni rolę łącznika w relacjach pomiędzy samymi uczniami, jak również między uczniami a dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Nowy skład osobowy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Nowy skład osobowy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016

Skład osobowy Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2014/2015.

Skład osobowy Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2014/2015.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza 2013/2014

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza 2013/2014

Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/2012

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/2012

Kandydaci w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego

Kandydaci w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source