Plan szkoły zaocznej 7-8.12.2012

Treść: 
Lp. Godz. I PTB technik BHP   II LOD  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 105
10 16.05-16.50 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 105
11 16.55-17.40 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 105
12 17.45-18.30 MA zarządzanie 103 AJ j.polski 105
13 18.35-19.20 MA zarządzanie 103 WO historia 105
14 19.25-20.10 MA zarządzanie 103 WO historia 105
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45 RZ tech. Bezp. 1 MG matematyka 106
2 8.45 – 9.30 RZ tech bezp. 1 MG matematyka 106
3 9.40 – 10.25 RZ tech.bezp 1 MG matematyka 106
4 10.25 – 11.10 RZ tech.bezp. 1 MG matematyka 106
5 11.20 – 12.05 RZ tech bezp. 1 MG matematyka 106
6 12.05 – 12.50 RZ tech bezp. 1 IA biologia 12
7 13.00 – 13.45 RZ tech bezp. 1 IA biologia 12
8 13.45 – 14.30 RZ tech bezp. 1 IA biologia 12
9 14.40 – 15.25 RZ tech bezp. 1 DM j.niemiecki 119
10 15.25– 16.10     1 DM j.niemiecki 119
11 16.15-17.00       DM j.niemiecki 119
               
               
               
               
               
               
Lp. Godz. I LOD   II ULZ  
    N Przedmiot Sala N Przedmiot Sala
      PIĄTEK        
9 15.15-16.00 AD j.polski 108 ED WOS 108
10 16.05-16.50 AD j.polski 108 ED WOS 108
11 16.55-17.40 ED historia 105 AD j.polski 108
12 17.45-18.30 ED historia 105 AD j.polski 108
13 18.35-19.20     108 AD j.polski 108
14 19.25-20.10     108 AD j.polski 108
      SOBOTA        
1 8.00 – 8.45       WO tech. Inf. 1
2 8.45 – 9.30 AD j.polski 108 WO tech. Inf. 1
3 9.40 – 10.25 AD j.polski 108 WO tech. Inf. 1
4 10.25 – 11.10 DM j.niemiecki 119 WO geografia 14
5 11.20 – 12.05 WO fizyka 13 DM j.niemiecki 119
6 12.05 – 12.50 WO fizyka 13 DM j.niemiecki 119
7 13.00 – 13.45 WO geografia 13 DM j.niemiecki 119
8 13.45 – 14.30 WO informatyka 1 DM j.niemiecki 119
9 14.40 – 15.25 WO informatyka 1 ISZ przedsięb. 103
10 15.25– 16.10 WO informatyka 1 ISZ przedsięb. 103
11 16.15-17.00 WO informatyka 1 ISZ przedsięb. 103
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source