Szkoła Branżowa

Treść: 

szkoła branżowa kożuchów

Szkoła Branżowa to nowy typ szkoły dla absolwentów gimnazjum i ósmych klas, 

-Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zdobywają wiedze i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących w klasach wielozawodowych. (2/ 3 dni w tygodniu)

-Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 - tygodni w każdej klasie w OD i DZ  – Zielona Góra oraz CKUiZ – Nowa Sól.

-Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w różnych firmach - w rzeczywistych warunkach , na podstawie umowy o pracę.

 

Kwalifikacje

Szkoła kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego, po zdaniu egzaminu potwierdzającego umiejętności  zawodowe.

 

Możliwość dalszej nauki

Pomyślnie  zdane  egzaminy  potwierdzające  kwalifikacje w zawodzie oraz ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia umożliwia kontynuowanie kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym w formie stacjonarnej lub zaocznej.

 

 

Najchętniej wybierane zawody przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

    • mechanik pojazdów samochodowych,

    • sprzedawca

    • kucharz

    • fryzjer

    • ślusarz

    • murarz-tynkarz

    • stolarz

    • cukiernik

    • lakiernik

    • rolnik

    • fotograf

    • magazynier-logistyk

    • monter sieci i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy

Absolwent  po 3 latach nauki uzyskuje wykształcenie branżowe zawodowe przez co staje się poszukiwanym fachowcem na rynku pracy, może założyć własna działalność gospodarczą.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source