Subscribe to RSS - Szkoła dla dorosłych

Plan zajęć w szkole zaocznej 28-29.09.2018r.- 2LOD

Plan zajęć w szkole zaocznej 28-29.09.2018r.- 2LOD

Zakończenie naboru.

Zakończenie naboru.

Plan zajęć w szkole zaocznej 14-15.09.2018r.-LOD

Plan zajęć w szkole zaocznej 14-15.09.2018r.-LOD

Rozpoczęcie zajęć w szkole zaocznej.

Rozpoczęcie zajęć w szkole zaocznej.

Nabór w szkołach dla dorosłych.

Nabór w szkołach dla dorosłych.

Harmonogram zjazdów -1 semestr 2018/2019 r.

Harmonogram zjazdów -1 semestr 2018/2019 r.

Plan egzaminów w szkole zaocznej 08-09.06.2018r.-LOD

Plan egzaminów w szkole zaocznej 08-09.06.2018r.-LOD

Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego-klasa 1LOD.

Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego-klasa 1LOD.

Dotyczy egzaminów 1LOD oraz sesji dodatkowej 3LOD.

Dotyczy egzaminów 1LOD oraz sesji dodatkowej 3LOD.

Plan zajęć i egzaminów w szkole zaocznej-25-26.05.2018r.- 1LOD

Plan zajęć i egzaminów w szkole zaocznej-25-26.05.2018r.- 1LOD

Strony