Subscribe to RSS - ślubowanie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 8 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Na część oficjalną ceremonii złożyło się przywitanie przybyłych gości przez dyrektora szkoły panią Irenę Szwarc wraz z krótką przemową adresowaną do uczniów klas pierwszych, adresatów tej symbolicznej, odbywającej się corocznie uroczystości szkolnej.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source