Subscribe to RSS - ślubowanie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Drodzy Uczniowie klas pierwszych!

Tegoroczna uroczystość ślubowania zorganizowana zostanie dnia 2 października (piątek) w dwóch częściach:

Ślubowanie uczniów z innowacją wojskową

Ślubowanie uczniów z innowacją wojskową

Od ślubowania pierwszego rocznika klasy z innowacją wojskową minęły ponad 3 lata. Co roku jednak to wydarzenie stanowi dla naszej szkoły wyjątkową okazję do świętowania. Cieszy nas widok kolejnego rocznika uczniów w mundurach, którzy z należytą powagą składają ślubowanie na sztandar szkoły. Nasza placówka od początku swojego istnienia związana jest z wojskiem, co zapisane zostało na kartach ponad półwiecznej historii szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W środę 9 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tegorocznym ślubowaniu udział wzięło 117 pierwszoklasistów. Gospodarzami imprezy, odpowiedzialnymi za jej przygotowanie byli uczniowie klasy II technikum logistycznego oraz II branżowej szkoły I stopnia wraz z wychowawcami.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 8 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Na część oficjalną ceremonii złożyło się przywitanie przybyłych gości przez dyrektora szkoły panią Irenę Szwarc wraz z krótką przemową adresowaną do uczniów klas pierwszych, adresatów tej symbolicznej, odbywającej się corocznie uroczystości szkolnej.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source