Subscribe to RSS - Egzaminy

Sesja dodatkowa w szkole zaocznej-2LOD.

Sesja dodatkowa w szkole zaocznej-2LOD.

Egzaminy -07.06.2019r.-2LOD

Egzaminy -07.06.2019r.-2LOD

Harmonogram egzaminów - IV sem. rok szkolny 2018/19 -2LOD

Harmonogram egzaminów - IV sem. rok szkolny 2018/19 -2LOD

Egzaminy w sesji dodatkowej/poprawkowej-2 LOD .

Egzaminy w sesji dodatkowej/poprawkowej-2 LOD .

Egzaminy zawodowe- sesja styczeń/luty 2019

Egzaminy zawodowe- sesja styczeń/luty 2019

Część praktyczna – 09.01.2019r.

Dotyczy egzaminów 1LOD oraz sesji dodatkowej 3LOD.

Dotyczy egzaminów 1LOD oraz sesji dodatkowej 3LOD.

Egzaminy w szkole zaocznej-LOD

Egzaminy w szkole zaocznej-LOD

Sesja egzaminacyjna.

Sesja egzaminacyjna.

Harmonogram egzaminów w szkołach dla dorosłych 17-18.06.2016r.

Harmonogram egzaminów w szkołach dla dorosłych 17-18.06.2016r.

Harmonogram gzaminów w szkole policealnej 15-16.01.2016r.-PTB

Harmonogram gzaminów w szkole policealnej 15-16.01.2016r.-PTB

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source