Subscribe to RSS - Kwalifikacyjny kurs zawodowy nowa sól kożuchów

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Efekty kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Efekty kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Efekty kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik Ekonomista. A.36. Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik Ekonomista. A.36. Prowadzenie rachunkowości

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source