Subscribe to RSS - plastyka

Poszukujemy i promujemy uczniowskie talenty!

Poszukujemy i promujemy uczniowskie talenty!

Poszukiwanie i promowanie uczniowskich talentów jest mottem przewodnim akcji, której pomysłodawczyniami są panie Renata Raczykowska i Monika Zabrocka. Nauczycielki zachęcają młodzież kożuchowskiej Piątki do dzielenia się swoim talentem, wrażliwością artystyczną i życiowym zamiłowaniem.