Subscribe to RSS - Technik BHP

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska i ppoż. Podstawowe zadania technika BHP to m.in. usuwanie lub co najmniej ograniczanie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy.

Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kierunek dostępny jest w szkole policealnej. Nauka na nim trwa 1,5 roku.

Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje o kierunku

Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje o kierunku

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source