Obrazek użytkownika mlewandowski

Technik usług pocztowych i finansowych. Informacje o kierunku

Treść: 

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych –  1 roczny  okres nauczania ( 2 semestry)

Informacja o zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuje czynności w zakresie:

1. świadczenia usług pocztowych i kurierskich ( oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym, udziela informacji o oferowanych usługach i ich promocji, przyjmuje i rozpatruje reklamacje);

2. realizowania usług finansowych ( stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych, rozpoznaje środki płatnicze i dokumenty tożsamości, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty, oblicza oprocentowanie lokat);

3. realizowanie obrotu towarowego ( składa i rozlicza zamówienia, sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym, przyjmuje i wydaje towary, stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację);

4. opracowywania przesyłek ( rozdziela przesyłki kodowane i nie kodowane w systemie automatycznym i ręcznym, grupuje przesyłki wg kategorii, sporządza dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek, identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich);

5. ekspediowania i przewóz przesyłek ( opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediuje ładunki pocztowe, opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych)

Uzasadnione potrzeby kształcenia w zawodzie

Usługi pocztowo-finansowe należą do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalną obsługę klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej. Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim( Poczta Polska, DHL, EXSPRESS(Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Kształcenie na kierunku technik usług pocztowych i finansowych

Symbol zwodu  421108

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

K1- Obsługa klienta w zakresie usług pocztowych, kurierskich i finansowych oraz sprzedaży (A.65.)

K2 – Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.66.)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Modułowe kształcenie zawodowe: 

1. 421108.M1 Prowadzenie działalności gospodarczej w usługach pocztowo-finansowych

2. 421108.M2 Wykonywanie usług pocztowych, finansowych, kurierskich oraz realizowanie obrotu towarowego

3. 421108.M3 Wykonywanie prac rozdzielczo- spedycyjnych w obrocie pocztowym i kurierskim

Egzamin potwierdzający pierwszą  kwalifikację ( A.65.) odbywa się w trakcie drugiego semestru po zrealizowaniu jednostki modułowej – Prowadzenie działalności gospodarczej w usługach pocztowo-finansowych. 

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację ( A.66.) odbywa się po drugim semestrze.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source