Egzamiy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017

Treść: 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017

Część pisemna

12.01.2017r  godzina 10.00  dla kwalifikacji A.18; A.28  - sala 25 (hala sportowa)

                   godzina 12.00  dla kwalifikacji Z.13; A.29  - sala 25 (hala sportowa)

 

Część praktyczna

09.01.2017r  godzina 9.00  dla kwalifikacji A.28   - sala 25 (hala sportowa)

                   godzina 13.00 dla kwalifikacji A.29 i Z.13 - sala 25 (hala sportowa)

Na egzamin należy stawić się na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Zdajacy powinien posiadać dowód tożsamości, długopis z czarnym wkładem.

Ponadto zdający: w kwalifikacji A.28 i A.29 w części praktycznej może mieć: kalkulator prosty, ołówek,gumkę, temperówkę i linijkę,

                                  w kwalifikacji Z.13 w części praktycznej może mieć kalkulator prosty.

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source