Wykaz oddziałów w Piątce

Treść: 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

 

 

Klasa

 

Szkoła (pełna nazwa)

 

Szkoła

(skrócona nazwa)

 

Wychowawca

1 Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
1 TLI Aneta Łozińska
2 Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
2 TS Marta Pietrowska - Nowacka
3 Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
3 TS Monika Zabrocka
4 Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
4 TSI Małgorzata Antosik
1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
1 AZ Edyta Dzikowicz
2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
2 AZ Renata Raczykowska
3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
3 AZ

Irena Juszkiewicz

 

 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

 

Klasa

 

Szkoła (pełna nazwa)

 

Szkoła

(skrócona nazwa)

 

Wychowawca

2 Publiczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
2 LOD Adam Stelmaszyk
3 Publiczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
3 LOD Monika Zabrocka
2 Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie
2 PTB Mirosław Lewandowski

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source