Zajęcia pozalekcyjne w Piątce

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które są uzupełnieniem zajęć prowadzonych w normalnym trybie.

Uczniowie dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu nabywają praktycznych umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania oraz nadrabiają zaległości z danego przedmiotu (konsultacje).

Lista zajęć pozalekcyjnych w dużej mierze kształtowana jest przez samych uczniów. Niejednokrotnie jest tak, że oprócz zaproponowanego harmonogramu zajęć nauczyciel prowadzący modyfikuje go pod potrzeby uczniów.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych dla uczniów

w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

L.p.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Rodzaj/forma zajęć

Terminy zajęć,

tygodniowy wykaz godzin

 

Uwagi

1.

Małgorzata Skrypak 

 

Konsultacje przedmiotowe:

chemia

 

2 poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

2.

Aneta Łozińska

Konsultacje przedmiotowe:

język angielski

2 środa miesiąca,

godzina 14.15 – 15.00 

 

 

 

3.

Marcin Wojciechowski

 

Konsultacje przedmiotowe: geografia, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

Koło Gier Planszowych Zagroda

1, 3 czwartek miesiąca,

godzina 17.00 – 1

 

Kółko informatyczne

2, 4 czwartek miesiąca,

godzina 17.00 – 1

 

4.

Irena Juszkiewicz

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Poniedziałki,

godzina 15.15 – 16.00

 

5.

Agnieszka Jacków – Dąbrowska

Kółko dziennikarskie

Poniedziałki,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

Konsultacje przedmiotowe:

język polski

Ostatni wtorek miesiąca,

godzina 15.00 – 15.45

 

 

6.

Małgorzata Duma

Konsultacje przedmiotowe:

język niemiecki

1 piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05  

 

 

 

7.

Anna Dziuda - Smak 

Zajęcia dla maturzystów

 

Od listopada 2019r.

 

Termin po uzgodnieniu z maturzystami

Konsultacje przedmiotowe:

język polski

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

Sala 108

8.

Małgorzata Antosik

Konsultacje przedmiotowe: przedmioty zawodowe logistyczne, podstawy przedsiębiorczości

1 środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

9.

Joanna Dudek

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe logistyczne

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

10.

Jadwiga Ślefarska

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe logistyczne

Ostatni poniedziałek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.15

 

 

 

 

11.

Norbert Bowtrukiewicz

Konsultacje przedmiotowe:

fizyka, informatyka

1 środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

12.

Monika Zabrocka

Konsultacje przedmiotowe:

język niemiecki

Ostatni wtorek miesiąca

godzina 13.30 – 14.15

 

 

 

Zajęcia dla maturzystów – matura poziom rozszerzony

1, 2, 3, wtorek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.15

 

Adresat: uczniowie klasy IV TL

13.

Dorota Szefler

Szkolny Klub Wolontariusza

2, 4 wtorek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.30

 

 

 

 

14.

Jakub Rotarski

Konsultacje przedmiotowe:

historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

1 środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

15.

Joanna Leśków

Konsultacje przedmiotowe:

religia

1 wtorek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

16.

Dariusz Nowak  

Konsultacje przedmiotowe:

informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

17.

Maria Goraj – Zarzecka

Konsultacje przedmiotowe:

matematyka

1 piątek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

 

 

18.

Edyta Dzikowicz

Konsultacje przedmiotowe:

historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

1 piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

19.

Joanna Niczyj

Konsultacje przedmiotowe:

matematyka

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

 

20.

Tomasz Hasiów

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

 

Poniedziałki,

godzina 18.00 – 19.00

 

21.

Rafał Makuch

Konsultacje przedmiotowe:

informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

1 środa miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

22.

Mariola Lech

Konsultacje przedmiotowe:

biologia

 

1 wtorek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source