Zajęcia pozalekcyjne w Piątce

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które są uzupełnieniem zajęć prowadzonych w normalnym trybie.

Uczniowie dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu nabywają praktycznych umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania oraz nadrabiają zaległości z danego przedmiotu (konsultacje).

Lista zajęć pozalekcyjnych w dużej mierze kształtowana jest przez samych uczniów. Niejednokrotnie jest tak, że oprócz zaproponowanego harmonogramu zajęć nauczyciel prowadzący modyfikuje go pod potrzeby uczniów.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego

w Kożuchowie

 

Lp.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Rodzaj/forma zajęć

Terminy zajęć,

tygodniowy wykaz godzin

Uwagi

1.

Anna
Dziuda – Smak

Matura ustna z języka polskiego

Ferie zimowe,

przerwy międzyświąteczne

Adresat – uczniowie klasy  IV TS

Konsultacje z języka polskiego

Ostatnia środa każdego miesiąca,

godzina 17.00 – 17.45

 

2.

Aneta
Łozińska

Zajęcia przygotowujące do debaty międzyklasowej z języka angielskiego

Co dwa tygodnie w poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

 

Konsultacje z języka angielskiego

Terminarz konsultacji:

29.01;05.02; 12.03; 09.04;14.05; 11.06,

godzina 15.00 - 15.45

 

3.

Marcin
Wojciechowski

Zajęcia z robotyki

Raz w tygodniu – wtorek,

godzina 14.20 – 15.05

 

Konsultacje przedmiotowe: geografia/informatyka

Co dwa tygodnie – czwartek,

godzina 18.00 – 18.45

 

4.

Irena
Juszkiewicz

Zajęcia sportowo – rekreacyjna

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 14.30 – 15.15

Zajęcia w sali gimnastycznej, siłowni, gra w tenisa stołowego

5.

Renata
Raczykowska

Zajęcia sportowo – rekreacyjna

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

Gry zespołowe, zajęcia
na  siłowni, tańce

6.

Agnieszka
Jacków – Dąbrowska

Gazetka szkolna

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

 

Konsultacje z języka polskiego

Pierwsza środa miesiąca,

godzina 13.30 – 14.15

 

7.

Adam
Stelmaszyk

Konsultacje przedmiotowe:

matematyka/fizyka/informatyka

Raz w miesiącu we wskazany przez nauczyciela poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

 

8.

Mateusz
Czerwiński

Zajęcia z historii przygotowujące
do egzaminu maturalnego

Raz w tygodniu – piątek,

godzina 14.20 – 15.05

Adresat: uczniowie klasy IV TS

Konsultacje przedmiotowe:

historia, wiedza o społeczeństwie

Pierwszy poniedziałek miesiąca,

godzina 13.30 - 14.15

 

9.

Mirosław
Lewandowski

Treningi strzeleckie z broni pneumatycznej

Dwa razy w tygodniu –

wtorek: godzina 15.00 – 17.00,

czwartek: godzina 16.00 – 18.00

 

10.

Małgorzata
Antosik

„Mój własny biznes” – zajęcia rozwijające z  przedsiębiorczości

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

Przygotowanie uczniów do konkursu z przedsiębiorczości

Konsultacje przedmiotowe

Pierwszy poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

11.

Joanna
Dudek

Przygotowanie do egzaminów zawodowych z kwalifikacji:
A.30 oraz A.31

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 13.30 – 14.15

 

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe

Ostatni czwartek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.15

 

12.

Jadwiga
Ślefarska

Przygotowanie do egzaminów zawodowych z kwalifikacji:
A.30 oraz A.31

Dwa razy w miesiącu – pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca, godzina 13.30 – 14.15

 

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe

Co dwa miesiące – trzeci poniedziałek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.15

 

13.

Monika
Zabrocka

Konwersacje w języku niemieckim

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 13.30 – 14.15

Adresat: uczniowie klasy
III TLI

Konsultacje z języka niemieckiego

Ostatni wtorek miesiąca,

godzina 14.15 – 15.00

 

14.

Joanna
Leśków

Zajęcia filozoficzno – etyczne

Raz w tygodniu – poniedziałek,

godzina 14.20 – 15.05

Przygotowanie uczniów
do konkursu

Konsultacje przedmiotowe

Ostatni piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

15.

Dorota
Szefler

Szkolny Klub Wolontariusza

Raz w tygodniu – środa,

godzina 13.30 – 14.30

 

16.

Beata
Ciurzyńska

Konsultacje z matematyki

Terminy spotkań: 07.02; 14.03; 18.04;
16.05; 06.06,

godzina 14.15 – 15.00

 

Podstawy matematyki dla wszystkich

Raz w tygodniu – wtorek,

godzina 14.15 – 15.00

Adresat: uczniowie klasy I Tli

17.

Andrzej
Ogrodnik

Informatyka w praktyce

Raz w tygodniu – wtorek,

godzina 14.20 – 15.05

Adresat: uczniowie klasy II Az, III Az

18.

Anna
Kalińska

Konsultacje przedmiotowe:
biologia, chemia

Raz w tygodni – piątek,

godzina 15.10 – 15.55

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source