Subscribe to RSS - Zasadnicza szkoła zawodowa

Nauka w szkole trwa dwa lub trzy lata w zależności od zawodu. Proces nauczania oparty jest na realizacji programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szkole oraz przedmiotów zawodowych podczas kursów czterotygodniowych (w każdym roku nauki) w ośrodkach szkolenia zawodowego w Nowej Soli, Wschowie lub Zielonej Górze. Praktyczną naukę zawodu uczeń odbywa u pracodawcy, z którym z dniem 01 września podpisuje umowę o pracę, stając się jednocześnie pracownikiem młodocianym.

Obrazek użytkownika mlewandowski

Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa

Podobne wpisy

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source