Przejdź do treści

Egzaminy poprawkowe oraz klasyfikacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Zagadnienia do ww. egzaminów uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu drogą elektroniczną - LIBRUS lub w wersji papierowej - udostępnione w sekretariacie szkoły.