Przejdź do treści

Justyna GAS
Główna księgowa

Anna KORCZYŃSKA
Specjalista ds. płac

Karolina OLEWIŃSKA
Sekretarz szkoły

Magdalena KASPRZYK
Referent ds. administracyjnych