Przejdź do treści

szkoła branżowa kożuchów

Szkoła Branżowa Nowa Sól
 • Szkoła Branżowa to nowy typ szkoły dla absolwentów gimnazjum i ósmych klas
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zdobywają wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących w klasach wielozawodowych. (2/3 dni w tygodniu)
 • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4-tygodni w każdej klasie w OD i DZ  – Zielona Góra oraz CKUiZ – Nowa Sól.
 • Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w różnych firmach - w rzeczywistych warunkach , na podstawie umowy o pracę.

Dlaczego warto rozpocząć naukę w szkole branżowej?

1. Szkoły branżowe starają się nadążyć za wymaganiami rynku pracy, zatem po jej ukończeniu łatwiej znajdziesz pracę.
2. Zdobędziesz zawód, w przeciwieństwie do rówieśników, którzy wybiorą np. liceum.
3. Szybciej zdobywasz samodzielność
4. Często poszukiwania pracodawców zaczynają się od absolwentów szkół branżowych
5. Praktyczna nauka zawodu, praktyki dają możliwość pokazania Ciebie z jak najlepszej strony
6. Zarobki absolwentów szkół branżowych są coraz wyższe, w niektórych przypadkach nawet wyższe niż absolwentów uczelni szkół wyższych.
 

Zatem, jaką szkołę wybierzesz? 
Wybór jest trudny, zastanów się, co cię pociąga, gdzie widzisz siebie za 5, 10 czy 15 lat?

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Nauka  trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
 • Kształcenie ogólne odbywa się w szkole (2 lub 3 dni w tygodniu), 4 - tygodniowe turnusy   I, II, III stopnia dla młodocianych pracowników realizowane są  w CKZ w Zielonej Górze i we Wschowie, natomiast  kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. (2 lub 3 dni w tygodniu).
 • Po ukończeniu  Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.
 • Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kwalifikacje

Szkoła kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego, po zdaniu egzaminu potwierdzającego umiejętności  zawodowe.

 

 

Najchętniej wybierane zawody przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

    • mechanik pojazdów samochodowych,

    • sprzedawca

    • kucharz

    • fryzjer

    • ślusarz

    • murarz-tynkarz

    • stolarz

    • cukiernik

    • lakiernik

    • rolnik

    • fotograf

    • magazynier-logistyk

    • monter sieci i instalacji sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy

Absolwent  po 3 latach nauki uzyskuje wykształcenie branżowe zawodowe przez co staje się poszukiwanym fachowcem na rynku pracy, może założyć własna działalność gospodarczą.