Przejdź do treści

„Wektory Życia” to program skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W ramach realizowanego działania przeprowadzonych zostanie 12 psychoedukacyjnych warsztatów profilaktycznych z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów. Treści scenariuszy opracowano na podstawie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej i psychologicznej.

Celem warsztatów jest  kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych
i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie  działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół.

 "Wektory życia” zostały zaprojektowane w ramach realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zadania 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 Są jedną z form realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz stanowią uzupełnienie Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.