Przejdź do treści

Terminy przeprowadzenia

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

w sesji czerwiec - lipiec 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

Zawód

 

 

Data

 

Sala

 

Kwalifikacja

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

Technik informatyk

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

03.06.2022r.

(poniedziałek)

godz. 9.00 – 10.00

18

SPL.01

1

SPL.01

110

INF.02

Godz. 11.30 – 12.30

18

INF.02

110

HAN

HGT

SPL.01

 

Zawód

 

Data

 

Godzina

 

Czas trwania egzaminu

 

Technik logistyk

AU.22

Obsługa magazynów

 

21.06.2022r.

(wtorek)

10.00 – 11.00

120 min.

Technik logistyk

AU.32

Organizacja transportu

21.06.2022r.

(wtorek)

13.00 – 15.00

 

120 min.


 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Zawód

 

 

Data

 

Godzina

 

Czas trwania egzaminu

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

01.06.2022r.

(środa)

 

9.00 – 11.00

120 min.

Technik informatyk

INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 

06.06.2022r.

(poniedziałek)

8.00 – 10.30

150 min.

06.06.2022r.

(poniedziałek)

12.30 – 15.00

150 min.

07.06.2022r.

(wtorek)

8.00 – 10.30

150 min.

07.06.2022r.

(wtorek)

12.30 – 15.00

150 min.

Technik logistyk

AU.22

Obsługa magazynów

 

20.06.2022r.

(poniedziałek)

9.00 – 11.00

 

 

120 min.

Technik logistyk

AU.32

Organizacja transportu

20.06.2022r.

(poniedziałek)

13.00 – 15.00

 

 

120 min.