Przejdź do treści

Terminy przeprowadzenia

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021

CZĘŚĆ PISEMNA

Zawód -

kwalifikacja

Data

Godzina

Sala

Czas trwania egzaminu

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

08.06.2021r.

(wtorek)

 

 

10.00

 

1

 

60 min.

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

 

08.06.2021r.

(wtorek)

 

10.00

 

18

 

60 min.

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

 

 

08.06.2021r.

(wtorek)

 

10.00

 

110

 

60 min.

Technik informatyk EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych i sieci

 

Technik logistyk

AU.22

Obsługa magazynów

 

Sprzedawca

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

 

 

22.06.2021r

(wtorek)

 

10.00

 

101

 

60 min.

Technik informatyk

EE.09

Programowanie , tworzenie

i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

22.06.2021r

(wtorek)

 

14.00

 

19

 

60 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik logistyk

AU.32

Organizacja transportu

 

 

22.06.2021r

(wtorek)

 

12.00

 

19

 

60 min

(+ 60 min.)


 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zawód- kwalifikacja

Data

Godzina

Sala

Czas trwania egzaminu

Technik logistyk

SPL.01

Obsługa magazynów

(d)

 

 

07.06.2021r

 

9.00

 

101

 

120 min.

Technik logistyk

AU.22

Obsługa magazynów

(d)

 

 

21.06.2021r.

 

9.00

 

19

 

120 min.

Technik logistyk

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

(d)

 

 

21.06.2021r

 

9.00

 

108

 

120 min.

Technik logistyk

AU.32

Organizacja transportu

(d)

 

 

21.06.2021r

 

13.00

 

19

 

 

 

120 min.

(+60 min.)

Technik logistyk

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

 

21.06.2021r

 

13.00

 

108

 

120 min.

Technik informatyk

EE.09

Programowanie , tworzenie

i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

(dk)

 

 

25.06.2021r

 

12.00

 

18

 

150 min.

Technik informatyk EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych i sieci

(wk)

 

 

 

29.06.2021r

 

 

12.30

 

 

18a

 

 

150 min.