Przejdź do treści

Informacja dla kandydatów

ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szklonym 2021/2022

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Czynność

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021 godz. 15.00

Składanie elektroniczne podań/wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów.

Od 03 sierpnia 2021
do 05 sierpnia 2021

2.

Od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021 godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Dostarczenie dokumentów:

- zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- 2 fotografie (podpisane na odwrocie);

- karta zdrowia;

- zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę
zawodową (dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej
I Stopnia).

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do
wykonywania wybranego zawodu

-

4.

22 lipca 2021

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych– /dostępna na stronie szkoły/

16 sierpnia 2021

5.

Od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021 godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów i dostarczenie oryginałów dokumentów jeżeli wcześniej nie zostały złożone (jak w pkt. 2)

Od 17 sierpnia 2021
do 20 sierpnia 2021 godz. 15.00

6.

2 sierpnia 2021
o godzinie 14

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole

oraz kandydatów nieprzyjętych - /dostępna na stronie szkoły/

23 sierpnia 2021

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem tel. 68 355 33 94

e-mail: zsp5kozuchow@wp.pl, doradca.zawodowy.zsp5@wp.pl

www.zsp5kozuchow.pl, https://pl-pl.facebook.com/zsp5.kozuchow

Uczeń składa podanie do szkoły pierwszego wyboru, ponadto ma możliwość wskazania we wniosku szkół drugiego wyboru oraz wielu kierunków według preferencji.

 

ZAPRASZAMY!