Przejdź do treści

Numery alarmowe

Numery alarmowe w Polsce zostały ustalone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Łącznie obydwa akty ustaliły listę numerów alarmowych, alarmowych interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych składających się z 3 cyfr. Najważniejsze z nich:

    • Europejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy) – 112

    • Pogotowie ratunkowe – 999

    • Policja – 997

    • Straż pożarna – 998

    • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987

   • Pogotowie wodociągowe – 994

    • Ratownictwo morskie i górskie – 985

    • Pogotowie gazowe – 992

    • Pogotowie ciepłownicze – 993

    • Pogotowie energetyczne – 991 

    • Komenda Głowna Policji System Child Alert – 995 

    • Centrum Antyterrorystyczne – 996 

 

Adresy i numery telefonów lokalnych oraz krajowych instytucji pomocowych

Ośrodek Pomocy Społecznej

             ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

              68 355 33 76

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

             ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

             68 355 24 21

Komisariat Policji

             ul. Wolności 9, 67-120 Kożuchów

             68 355 58 00

Straż Miejska

ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

516 185 083

strazmiejska@kozuchow.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

             ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól

             387 47 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

             ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa sól

             68 457 43 30

             www.pcprnowasol.pl

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

             ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38 a, 67-100 Nowa Sól

             68 356 97 13 (sekretariat)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

            ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra

             68 325 79 17

             www.wotuw.zgora.pl

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

             ul. Jaracza 1, 67-100 Nowa Sól

             68 459 03 90

Pomarańczowa Linia - ogólnopolska bezpłatna linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla dzieci i ich rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem środków psychoaktywnych

             0 801 140 068,

             od poniedziałku do piątku w godz.: 14.00 - 20.00

http://pomaranczowalinia.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

22 668 70 00 Pogotowie telefoniczne

             Codziennie 12.00 – 18.00

https://www.niebieskalinia.pl/kontakt

Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży

Ważne telefony antydepresyjne – Forum Przeciw Depresji ITAKA

Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01
„Antydepresyjny Telefon Zaufania” prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem (22) 484 88 01. Dni i godziny na przestrzeni lat się zmieniały, dlatego najlepiej sprawdzić szczegóły na stronie: http://stopdepresji.pl/

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji (22) 594 91 00
Forum Przeciw Depresji prowadzi Antydepresyjny Telefon pod numerem (22) 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 (koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora telefonicznego).

Więcej o projekcie na stronie: https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

Telefon zaufania dla dzieci 116 111
116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi, który prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. https://116111.pl/