Przejdź do treści

Piątka od kilku lat organizuje Omnibus – interdyscyplinarny konkurs wiedzy i umiejętności dla ósmoklasistów ze szkół powiatu nowosolskiego.

Honorowy patronat nad OMNIBUSEM objął Starosta Nowosolski. 
Konkurs polega na wykonaniu zadań i zagadek logicznych sprawdzających umiejętności i wiedzę nabytą podczas nauki w szkole i nie tylko. ‘OMNIBUS’ ma formę teleturnieju, więc sprawdzenie wiedzy i umiejętności łączymy z dobrą zabawą.


Każda szkoła reprezentowana jest przez 4 osobowy zespół uczniów. Zachęcamy do tworzenia reprezentacji składających się z uczniów posiadających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, wtedy szansa na zwycięstwo jest większa.  
Cel konkursu jest
    • Uświadomienie młodym ludziom, że wiedza i umiejętności nabyte w szkole znajdują zastosowanie praktyczne w życiu codziennym.
    • Promowanie współpracy w zespole jako skutecznego sposobu realizacji celów.
    • Umożliwienie uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy w następujących dziedzinach: informatyka, biologia, chemia, języki obce: angielski, niemiecki, język polski, matematyka, geografia, fizyka, pierwsza pomoc.
      
Omnibus to rywalizacja, ale również dobra zabawa. Na uczestników czeka mnóstwo wyzwań. Najlepszy zespół otrzymuje statuetkę OMNIBUS ufundowaną przez Starostę Nowosolskiego. 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie zaprasza uczniów  klas ósmych Szkół Podstawowych powiatu nowosolskiego do udziału w Konkursie ‘OMNIBUS’. 

Cel konkursu:
    • Uświadomienie młodym ludziom, że wiedza i umiejętności nabyte w szkole znajdują zastosowanie praktyczne w życiu codziennym.
    • Promowanie współpracy w zespole jako skutecznego sposobu realizacji celów.
    • Umożliwienie uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy w następujących dziedzinach: informatyka, biologia, chemia, języki obce: angielski, niemiecki, język polski, matematyka, geografia, fizyka, pierwsza pomoc.


Adresaci konkursu: Uczniowie klas ósmych  Szkół Podstawowych powiatu nowosolskiego.


Regulamin Konkursu, który odbył się 26 marca 2020r.:


    1. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 13 marca ( piątek)  2020 roku.
    2. Każda szkoła reprezentowana jest przez jedną drużynę ( 4 osoby). 
    3. Formularz zgłoszenia znajduje się poniżej. Prosimy o wypełnienie formularza WIELKIMI LITERAMI; można również przesłać zgłoszenie w wiadomości e-mail wypisując dane zawarte w formularzu w treść wiadomości.
    4. Zgłoszenia należy przesłać na adres elektroniczny ; aaneta11@wp.pl  w temacie wpisując: OMNIBUS
    5. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie.
    6. Uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela delegowanego ze szkoły.
    7. Prosimy zespoły o przybycie min. 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu.
    8. Konkurs trwa do 90 minut i składa się z zadań,  które należy wykonać w określonym czasie.
    9. Każde zadanie i każde pytanie jest punktowane.
    10. Punkty przyznawane są po wykonaniu każdego zadania
    11. Punktacja jest jawna i podlega zapisowi w miejscu widocznym dla wszystkim.
    12. Oceny zadań dokonuje jury składające się z nauczycieli ZSP nr 5 w Kożuchowie.
    13. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w ‘OMNIBUSIE’.
    14. Zwycięska drużyna otrzymuje statuetkę ‘OMNIBUSA’ 2020 r.
    15. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: aaneta11@wp.pl
    16. Dla wszystkich uczestników zapewniamy poczęstunek. 
    17. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.